Strona główna

Ilustracją tematyki badawczej są wybrane publikacje pracowników LBA
z okresu lat 2005-2010

 • P. Dziechciński, M. Jakubów, K. Rudno-Rudziński, Zagadnienia akwizycji danych w systemie do badań hałasu z matrycami mikrofonowymi, Materiały LVII Otwartego Seminarium z Akustyki, Gliwice (2010)
 • P. Dziechciński, T. Krajewski, M. Łuczak, K. Rudno-Rudziński, Symulator systemu do badań hałasu z matrycami mikrofonowymi, Materiały LVII Otwartego Seminarium z Akustyki, Gliwice (2010)
 • K. Rudno-Rudziński, P. Dziechciński, System do badań hałasu środowiskowego z matrycami mikrofonowymi, Materiały LVII Otwartego Seminarium z Akustyki, Gliwice (2010)
 • P. Dziechciński, Wybrane problemy pomiarów odpowiedzi impulsowych pomieszczeń, 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, Warszawa-Goniądz (2009)
 • K. Rudno-Rudziński, J. Maciejewski, D. Wojakowski, Badanie prywatności rozmów na terenach zabudowy szeregowej, 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, Warszawa-Goniądz (2009)
 • K. Rudno-Rudziński, Uncertainty of peak noise level measurements - using statistical tolerance limit, Baltic-Nordic Acoustics Meeting, Reykjavik, Iceland, August 18th - 19th (2008)
 • J. Kaźmierczak, A. Lipowczan, W. Batko, A. Boczkowski, M. Komoniewski, J. Kompała, B. Rudno-Rudzińska, K. Rudno-Rudziński, J. Wierzbicki, Poradnik dla pracowników samorządowych uczestniczących w tworzeniu i użytkowaniu strategicznych map akustycznych, GIG Katowice (2008)
 • B. Rudno-Rudzińska, T. Malec, Ł. Sawa, Influence of Meteorological Conditions on Effectiveness of Acoustical Screens - Measurements and Computations, 55th Open Seminar on Acoustics, Wrocław-Piechowice, s.187-192 (2008)
 • K. Rudno-Rudziński, Why and how to determine peak workplace noise pressure measurement uncertainty, Revista de Acustica. 2007 vol. 38, spec. iss. 3/4, (2007)
 • P. Kozłowski, P. Dziechciński, W. Grządziel, New Trends In Sound Reinforcement Systems Based on Digital Technology. The 123rd Convention AES, New York, 5-8 October 2007. Convention paper 7213 (2007)
 • B. Rudno-Rudzińska, Experimental determination of sampling road noise measurement uncertainty. Revista de acustica. 2007 vol. 38, spec. iss. 3/4 (2007)
 • B. Rudno-Rudzińska, Noise protection of Wroclaw's motorway ring-road. 14th International Conference on Noise Control. Noise Control '07, Elbląg, 3-6 June, 2007
 • K. Rudno-Rudziński, Noise exposure of orchestra members measurement uncertainty related to sampling. Archives of Acoustics. vol. 32, nr 2 (2007)
 • B. Rudno-Rudzińska, Measurements of exposure sound level LAE generated by passing vehicles for different road surface types. Archives of Acoustics. 2007 vol. 32, nr 2 (2007)
 • K. Rudno-Rudziński, Effect of orchestra pit arrangement on sound strength in Wrocław Opera House. International Symposium on Room Acoustics. ISRA 2007 Sevilla (2007)
 • K. Rudno-Rudziński, Ocena niepewności pomiaru poziomów maksymalnych hałasu w środowisku pracy, Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Ustroń (2007)
 • B. Rudno-Rudzińska, K. Sobesto. A. Gniazdowska, Badanie wpływu nawierzchni jezdni na poziom emisji hałasu pojazdów samochodowych, Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Ustroń (2007)
 • J. Kaźmierczak, A. Lipowczan, W. Batko, B. Rudno-Rudzińska, K. Rudno-Rudziński, Gis-class systems of spatial information as the base for creating strategic acoustic maps of urban areas, Archives of Acoustics 31, 4 (Suppl.), s. 261-274 (2006)
 • K. Rudno-Rudziński, P. Dziechciński, Reverberation time of Wrocław Opera House after restoration, Archives of Acoustics vol. 31, 4 (Suppl.), s. 247-252 (2006)
 • B. Rudno-Rudzińska, Strategiczne mapy akustyczne, Ekopartner 2006 nr 11, s. 31 (2006)
 • K. Rudno-Rudziński, B. Rudno-Rudzińska, Zarządzanie jakością map akustycznych. W: Zarządzanie środowiskiem akustycznym, 38-42. Konf. Ochrony Środowiska. Urząd Miejski Wrocławia / Przeds. Techn. Energopiast. Wrocław (2006)
 • B. Bogusz, T. Leśniewicz, Szerokopasmowy, wysokonapięciowy wzmacniacz do pomiarów charakterystyk częstotliwościowych mikrofonów pomiarowych, LIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane, 11-15 września 2006, Kraków 2006. s. 343-348 (2006)
 • K. Rudno-Rudziński, Noise exposure prediction for musicians. W: 12th Intern. Congr. on Sound and Vibration. Proceedings. Lisbon (2005)
 • K. Rudno-Rudziński, Effect of seat spacing density on reverberation time. W: Forum Acusticum. Proceedings, s. 2415-2419 Budapest (2005)
 • P. Dziechciński, Comparison of digital loudspeaker - equlization techniques. Arch. Acoust. 2005 vol. 30 nr 2 s. 193-216 (2005)
 • B. Rudno-Rudzińska, T. Habrat, Comparative analysis of measurements and calculation results for road noise in built-up area. Proc. ICSV12, Lisbon (2005)
 • B. Rudno-Rudzińska, T. Habrat, Influence of Calculation Parameters on Time and Accuracy of City Road Noise Computations. Proc. Forum Acusticum, Budapest (2005)
 • B. Rudno-Rudzińska, T. Habrat, Cyfrowe mapy akustyczne - wyznaczanie wskaźników globalnych. Materiały XXXIII Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Materiały XXXIII ZSZZW, Ustroń (2005)
 • B. Rudno-Rudzińska, T. Habrat, Experimental Validation Of City Road Noise Computations., Archives of Acoustics, 30, 4 (Supplement), 231-234 (2005)
 • R. Bolejko, B. Bogusz, Praktyczne aspekty kalibracji akcelerometrów z wykorzystaniem wibrometru laserowego, LII Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA, Poznań-Wągrowiec, 11-15.09.2005 s. 97-100 (2005)

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Copyright © Laboratorium Badawcze Akustyki 2017