Strona główna

Zakres badań

Badania akredytowane:

 • akustyka budowlana i architektoniczna
  • pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń, szczególnie o podwyższonych wymaganiach funkcjonalnych w zakresie akustyki, takich jak:
   • sale widowiskowe,
   • teatry, sale koncertowe i operowe,
   • audytoria,
   • akustyczne laboratoria pomiarowe,
   • szkoły muzyczne,
   • sale kinowe,
   • reżysernie i pomieszczenia odsłuchowe;
   badane parametry: czas pogłosu, czas wczesnego zaniku EDT, wskaźnik przejrzystości C80, wyrazistość D50, wskaźnik transmisji mowy (STI, STIPA, RASTI), wartość zrozumiałości według CIS,
  • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami,
  • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów,
 • systemy elektroakustyczne(w tym dźwiękowe systemy ostrzegawcze - DSO)
  • pomiar zrozumiałości mowy: wskaźnik transmisji mowy akustyki pomieszczeń RASTI, wskaźnik transmisji mowy dotyczący systemów rozgłoszeniowych STIPA, wskaźnik transmisji mowy STI, wartość zrozumiałości według CIS,
  • równoważny poziom ciśnienia akustycznego A, C, Z,
  • równoważny i maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych i 1/3 oktawowych,
 • hałas
  • pomiar hałasu w środowisku od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
  • pomiar hałasu w środowisku od lotnisk,
  • pomiar hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń.
Szczegółowy zakres akredytacji

Badania nie objęte procesem akredytacji:

 • pomiar czasu pogłosu metodą szumu przerywanego,
 • pomiary głośników i urządzeń głośnikowych,
 • pomiary wzmacniaczy napięciowych i wzmacniaczy mocy,
 • pomiary rejestratorów dźwięku,
 • pomiary systemów elektroakustycznych,
 • pomiary poziomu hałasu w budynkach,
 • pomiary i ocena uciążliwości hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego,
 • pomiary i ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki,
 • ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach,
 • pomiary i ocena hałasu przemysłowego (PN-N-01341),
 • pomiary i ocena hałasu w środowisku zewnętrznym od instalacji i urządzeń, ruchu drogowego, tramwajowego, lotniczego oraz innych źródeł hałasu,
 • wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku (PN ISO 8297),
 • pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej od instalacji i urządzeń,
 • pomiar hałasu w środowisku pracy,
 • wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów,
 • wyznaczanie "in situ" skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów,
 • wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego metodą techniczną lub orientacyjną w środowisku zewnętrznym,
 • pomiary parametrów analogowych i cyfrowych torów transmisyjnych,
 • strojenie systemów nagłaśniania,
 • program radiowy i telewizyjny - pomiar głośności programu.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Copyright © Laboratorium Badawcze Akustyki 2017